Výkup železného a neželezného odpadu včetně odvozu


Demontáž a likvidace technologických celků